Ved: Cappelens forlag

Aron, Raymond: Studentrevolusjon - myte og virkelighet - brukt bok

37.50 kr
( 37.50 kr )
75.00 kr
Du sparer: 37.50 kr

I serien Cappelens Upopulære Skrifter

Varenr: 0106151408
Vegt: 1
Tilgjengelighet: På lager

Raymond Aron 
Studentrevolusjon - myte og virkelighet
Tanker omkring mairevolusjonen


Originaltittel: La Révolution Introuvable - Réflexions Sur Les Événements De Mal  (1968)
Oversatt av Ivar Magnus Ravnum

I serien Cappelens Upopulære Skrifter

Forlaget skriver bl.a.:
Raymond Aron er født i 1905 og var ved krigsutbruddet i 1939 nylig blitt utnevnt til dosent ved universitetet i Toulouse. Krigen bragte ham imidlertid til London og over i journalistikken. Han ble redaktør av månedstidsskriftet La France Libre, og etter frigjøringen kom han med i kretsen omkring Combat.

Siden 1947 har han skrevet for Le Figaro, samtidig som han har fortsatt sin avbrutte universitetskarriére. I 1955 ble han utnevnt til professor i sosiologi ved Sorbonne. Som universitetsmann og journalist - en unik kombinasjon som han også fremhever betydningen av i denne boken om studenturolighetene i Frankrike forsommeren 1968 - har Aron skrevet en lang rekke bøker om sosiale og politiske forhold.(...)

Studentrevolusjon - myte og virkelighet er formet som en samtale med Alain Duhamel, som gir Aron anledning til å utvikle sitt syn på universitetskrisen og mairevolusjonen og samtidig gi en dyptpløyende analyse av det moderne samfunn.

Boken er ingen skildring av det ytre begivenhetsforløp, men først og fremst en intelligent, kritisk og innsiktsfull studie av de krefter som førte til revolten, de pseudoidéer den bekjente seg til, de tragiske feilgrep som ble begått, både fra myndighetenes og fra mange universitetslæreres side, og de institusjonelle svakheter som gjør universitetene av i dag til de urosentra de er. Det som gjør sterkest inntrykk ved siden av nøkternheten og det nådeløst kritiske i analysen, er Arons etiske alvor og lidenskap.

Utgitt av Cappelen 1969
Heftet
Brukt bok