Nerbøvik, Jostein: Nasjonsbygging og modernisering - brukt bok

45.00 kr
( 45.00 kr )
90.00 kr
Du sparer: 45.00 kr

Jostein Nerbøvik
NASJONSBYGGING OG MODERNISERING
Tema med variasjonar

Artiklar og talar 1990-2000

Hovudtemaet i boka er modernisering og nasjonsbygging på norsk. Boka er redigert av Reidun Høydal og Sveinung Vaage, og er delt opp i fem bolkar.

Gjennom desse drøftar forfattaren ulike sider ved nasjonsbyggingsprosessen, og gir oss innsyn i:

I. Jakta på det norske.
Den norske kulturnasjonalismen. 
Nasjonalismen innanfor og til venstre for Venstre. 
Grundtvigianisme som motkultur.

II. Det myndige folket. Om demokrati og politikk. 
Stortingsval i Volda 1829-1897. 
Arne Garborg. Tankar om demokrati og økologi. 
Nasjonale strategar og nasjonal sentrumspolitikk.
Eit splitta samfunn. Knut Kjeldstadli om den norske mellomkrigstida.

III.Bondesamfunn i endring. 
Teoriar om bondeopprør. 
Samfunnssyn og politikk hjå den eldre Arne Garborg. 
Inge Krokann og det store hamskiftet. 
Sunnmørsk takt og utakt. 
Landbrukshistorikaren Sigvald Hasund (1868-1959).

IV. Regionale danningstradisjonar i norsk nasjonsbygging. 
Institusjonar og aktørar. 
Om å forske ved distriktshøgskulane. 
Vestlandslæraren. Presentasjon av eit forskingsprosjekt. 
Voldens høiere Almueskole med annecteret Dannelsesanstalt for Almueskolelærere 1861-80. 
Volda lærarskule i eit historisk perspektiv. 
På gjengrodde stiar. Tale ved opninga av Berte Kanutte-huset. Folkehøgskulen som danningstradisjon.
Den 17de Mai. 
Rasmus Steinsvik. Ei biografisk skisse. 
Fredrikke, fedreland og folkehelse. Fredrikke Marie Qvam (1843-1938) Meister-treskjeraren. Lars Kinsarvik (1846-1925)
Diktar og politikar. Anders Vassbotn (1868-1944) 
Ein av dei nasjonale strategane. Erling Kristvik (1882-1969)
Grunnleggjaren av landsgymnaset. Olav Riste (1884-1967)

V. Eit Ivar Aasen-senter for nynorsk skriftkultur
Føreord til forprosjektrapporten om Ivar Aasen-senteret
Ivar Aasen. Mannen og tida
Ivar Aasen-instituttet: Idédugnad
I Ivar Aasens fotefar
Nynorske festspel
Fram då, frendar!

Skrifter frå Ivar Aasen-instituttet Nr 8

Utgitt av Høgskulen i Volda 2000
Isbn 82-7661-119-2
Heftet, 310 sider, ulest
Brukt bok
Vær oppmerksom på at vi stort sett kun har 1 eksemplar av de brukte bøkene. Bildene er av boken vi har på lager.
Har du spørsmål eller ønsker å se flere bilder av boka, send oss en melding via vår KONTAKTSIDE

Varenr: WSHOP-4624
Tilgjengelighet: På lager