Brekstad, Kolbjørn: HEROISME OG SVIK En roman om Vidkun Quisling (h1)

149.50 kr
( 149.50 kr )
299.00 kr
Du sparer: 149.50 kr

Kolbjørn Brekstad
HEROISME OG SVIK
En roman om Vidkun Quisling

Han hadde fantastiske eksamener fra skolegang og studier; han hadde meget gode kunnskaper på mange teoretiske fagområder og en hang til å tumle med vanskelige tema. Samtidig hadde han helt forvridde oppfatninger om politikk; han var egosentrisk og stormannsgal, hadde en total mangel på virkelighetsforståelse og selvkritikk, samt en forbløffende mangel på skrupler og redelighet i forhold til kvinner. Så motsetningsfylt var personen Vidkun Quisling.

Varenr: Askbok.no -5676
Tilgjengelighet: På lager

Kolbjørn Brekstad
HEROISME OG SVIK
En roman om Vidkun Quisling

Han hadde fantastiske eksamener fra skolegang og studier; han hadde meget gode kunnskaper på mange teoretiske fagområder og en hang til å tumle med vanskelige tema. Samtidig hadde han helt forvridde oppfatninger om politikk; han var egosentrisk og stormannsgal, hadde en total mangel på virkelighetsforståelse og selvkritikk, samt en forbløffende mangel på skrupler og redelighet i forhold til kvinner. Så motsetningsfylt var personen Vidkun Quisling.

Han var i stand til å bortforklare alle nederlag og beskrive sine egne holdninger og handlinger som moralsk høyverdige, selv lenge etter at navnet Quisling var blitt en internasjonal betegnelse på landssviker. Til tross for disse merkverdige karaktertrekkene var det ikke lett å forutse utviklingen av hans personlighet under krigen, og det er neppe tvil om at nøkkelen til å forstå denne metamorfosen må søkes i hans tidligere liv og gjerninger.

Denne boka forsøker - i romanform - å sette sammen en del elementer i hans virksomhet i tidsrommet 1922-30 for å gi et grunnlag for å begripe hvordan han kunne utvikle seg til et monster.

Utgitt av Transit 2009
Isbn 978-82-7596-135-6
Innbundet, 298 sider
Har du spørsmål eller ønsker å se flere bilder av boka, send oss en melding via vår KONTAKTSIDE