Brøgger: Trekk av kammermusikkens historie her hjemme -brukt bok

37.50 kr
( 37.50 kr )
75.00 kr
Du sparer: 37.50 kr

Kammermusikken har vært dyrket her hjemme i over 150 år. Denne intime musikk som åpner den høyeste skjønnhet for et musikalsk sinn har gjennom årene vunnet mange og trofaste beundrere. Den har også i ikke liten grad bidratt til å høyne forståelsen og interessen for musikken.
Eiendommelig nok finnes der meget sparsomme opptegnelser om kammermusikkens historie her hjemme. Kun spredte og tildels mangelfulle opptegnelser i enkelte private foreninger.

Varenr: 0208221509
Tilgjengelighet: På lager


Kr. Fr. Brøgger
Trekk av kammermusikkens historie her hjemme

Forfatterens forord:
Kammermusikken har vært dyrket her hjemme i over 150 år. Denne intime musikk som åpner den høyeste skjønnhet for et musikalsk sinn har gjennom årene vunnet mange og trofaste beundrere. Den har også i ikke liten grad bidratt til å høyne forståelsen og interessen for musikken.
Eiendommelig nok finnes der meget sparsomme opptegnelser om kammermusikkens historie her hjemme. Kun spredte og tildels mangelfulle opptegnelser i enkelte private foreninger.

For ikke å risikere at disse opptegnelser som har stor kulturell verdi forsvinner har jeg samlet en del av disse i en liten bok: 'Trekk fra kammermusikkens historie her hjemme'.
Ved velvillig imøtekommenhet har jeg fått anledning til å benytte en del billeder inntatt i: Norges Musikhistorie, Nordisk Musiktidende og Norsk Kulturhistorie.
Denne bok gjør ikke fordring på å gi noen uttømmende og saklig utredning om spørsmålet, kun spredte opplysninger om musikkliv og da særlig kammermusikken i Norge.
Oslo, i mai 1943 Kr. Fr. Brøgger

Inkludert 'Fortegnelse over kammermusikkverker oppført i kvartetforeningen'.

Utgitt av Aas & Wahls Boktrykkeri 1943
Innbundet
Illustrert med fotografier
103 sider
Brukt bok