Tønnesson, Johan L. (red.) DEN FLERSTEMMIGE SAKPROSAEN (h22)

239.50 kr
( 239.50 kr )
479.00 kr
Du sparer: 239.50 kr

Johan L. Tønnesson (red.)
DEN FLERSTEMMIGE SAKPROSAEN

Medforfattere: Trine Gedde-Dahl, Susanne Moen, Elisabeth Ringdal og Aslaug Veum 

I skolen lærer vi at sakprosatekster er tydelige og informative. Elevene øves opp i å skrive referater, rapporter, artikler, søknader osv., og de lærer tidlig å skille - nokså kategorisk - mellom sakprosatekster og litterære tekster.

Men er det virkelig slik at sakprosatekster - i motsetning til poesien - er klare og entydige, og at budskapet dermed er lettere tilgjengelig enn i en litterær tekst? Nei, mener forfatterne av denne boka.

Sakprosa er oftest ikke slik, og det er slett ingen svakhet. Gjennom praktiske tekstanalyser av blant annet tekstmeldinger, reklamekampanjer, ungdomsradio og læreplanens generelle del viser de hvor mangfoldig, produktiv - og manipulerende - sakprosa kan være.

Boka er aktuell for alle tekst- og samfunnsinteresserte lesere, men er skrevet med særlig tanke på dem som underviser eller har planer om å undervise i språk, litteratur og mediefag i skolen.

Samlet gir analysene mange nyttige innspill til hvordan vi kan arbeide videre med sakprosa. Bak i boka er det en omfattende ordliste fra moderne tekst- og diskursforskning.

Redaktør Johan L. Tønnesson og hans medforfattere, Trine Gedde Dahl, Susanne Moen, Elisabeth Ringdal og Aslaug Veum, er alle tekstforskere med variert erfaring fra undervisning, informasjon og journalistikk. Professor Kjell Lars Berge, som står sentralt i norsk sakprosaforskning, har skrevet bokas etterord.

Bok nr. 149 i LNUs skriftserie 

Utgitt av Fagbokforlaget / Landslaget for norskundervisning (LNU) 2002
Isbn 8276748880
Heftet, 250 sider
Kun 1 eks igjen på lager, boken er utsolgt fra forlaget. 
Har du spørsmål eller ønsker å se flere bilder av boka, send oss en melding via vår KONTAKTSIDE  

Varenr: Askbok.no -6860
Tilgjengelighet: På lager