Sømme, Jacob Dybwad : ØRRETBOKA ørretfiske ferskvannsfiske fiskekultur - brukt bok (h4)

150.00 kr
( 150.00 kr )
300.00 kr
Du sparer: 150.00 kr

Jacob D. Sømme
ØRRETBOKA 
ørretfiske -  ferskvannsfiske  -  fiskekultur

Med 248 illustrasjoner
Forord av Bror Jonsson (2007)

Ørretboka er unik. Den bygger på Iacob Sømmes svært omfattende feltstudier, og hans store praktiske og teoretiske kunnskaper om ørreten. 

PRESENTERT AV BROR JONSSON, FORFATTER OG SENIORFORSKER VED NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING (NINA ).

Ørretboka gir et fullstendig tidsbilde av det man visste om ørretbiologi, -fiske og -forvaltning ved begynnelsen av annen verdenskrig. Norge hadde flere fremragende fiskebiologer som studerte ørret i første halvdel av 1900-tallet. Knut Dahl, Hartvig Huitfeldt-Kaas, Alv og Gunnar Dannevig er velkjente forskere som alle skrev bøker om ørret. Nå, mer enn et halvt århundre senere, er det imidlertid bare Ørretboka mange av oss husker og bruker.

Mer enn et legendarisk verk 
Ørretboka
 er en håndbok. Den er populær og lettfattelig selv om den bygger på vitenskapelig dokumenterte kunnskaper. Store deler av teksten er derfor fortsatt gyldig og høyaktuell for sportsfiskere og naturinteresserte. Andre deler, som for eksempel om fiskeregler og fiske i ulike landsdeler, er mer av historisk interesse. 

Tilpasningsdyktig fisk 
Arter varierer ved at de er tilpasset forskjellige levesteder og rådende miljøforhold. Hos ørret skjer dette ved at hver bestand er knyttet til samme gyteplass over lang tid, og de individene som er best tilpasset gir flest levedyktige avkom, og derved også sine tilpassede arvestoffer videre til neste generasjon. Sømme er blant de tidlige fiskeøkologer som forsto hva dette betyr i praksis.

"Ørretboka er en håndbok. Den er 
populær og lettfattelig selv om den bygger på 
vitenskapelig dokumenterte kunnskaper."

Han poengterer derfor at fisken kan forsvinne når levestedet forringes. Han trakk fram den drepende virkningen av surt vann, at tilbakegangen av lakse- og ørretfiske på Sørlandet skyltes forsuring, og at kalking var et godt botemiddel. At Sømme hadde rett, ble dokumentert i et storstilet forskningsprogram på 1970- og 1980-tallet. Kalking er nå standard i flere vassdrag i Sør-Norge slik at fisken har kunnet komme tilbake. Klimatiske forhold virker inn på fiskens levealder, vekstforhold og vandringsatferd. Sømme dokumenterer dette gjennom studier av ørretens vekst og vandring. Han var spesielt opptatt av ørretens vandring til tidlig åpne bekker om våren i det såkalte "vårbeite". Etter vinteren, og lang tids sulting, er fiskens fettreserver oppbrukte, og den er særdeles glupsk.

"Nå, mer enn et halvt århundre senere, er det imidlertid bare Ørretboka mange av oss husker og bruker."

Innsjølevende ørret oppsøker da de varmeste innløpsbekkene. Vårbeite varer kun kort tid, men kan gi et eventyrlig rikt fiske for de som er så heldig å treffe riktig tidspunkt. Temperatureffekter på ørretbestander er for tiden spesielt aktuelle på grunn av den pågående klimaforandringen.

Ypperlig sportsfisk 
Ørret er en ypperlig og smakfull sportsfisk. Den gir utfordringer for nybegynnere så vel som erfarne fiskere. I Ørretboka deler Sømme sine store kunnskaper om ørretfiske. Selv om utstyret delvis er fornyet siden Sømmes tid, er hans erfaringer fortsatt aktuelle for dem som vil lære fiskets hemmeligheter fra grunnen, med agn, flue, sluk eller garn. Det er også gode tips om behandling og tilberedning av fangsten slik at fisket kan avsluttes med et delikat måltid.

Oppslagsbok og inspirasjonskilde 
Ørretboka
 er primært en oppslagsbok og fagbok, men også en bok der man kan lese lange stykker til inspirasjon og underholdning. Det er gjort mye ørretforskning siden Sømme, og ny kunnskap er tilkommet. Med Ørretboka som bakgrunn, kan man se nye resultater i lys av tidligere kunnskap og få økt forståelse for det nye.

 

--

IACOB DYBWAD SØMME (1898-1944) var zoolog, marinbiolog og ivrig sportsfisker. Hans grundige vitenskapelige undersøkelser resulterte i Ørretboka.

Motstandsmann 
Da Tyskland okkuperte Norge, kom Sømme tidlig med i illegalt arbeid. Han var med på oppbyggingen av den hemmelige militære motstandsbevegelsen Milorg fra 1941. Under forberedelsene til tungtvannsaksjonen på Rjukan høsten 1942 ble det foretatt målinger av istykkelsen på vannet der engelske kommandosoldater skulle lande med glidefly. Tyskerne kunne avlytte telefoner, men en kontaktmann på Rjukan fortalte Sømme om sine fangster av ørret. Dette var avtalt kode for fiskens lengde og isens tykkelse.

Henrettet av tyskerne 
Høsten 1943 ble Sømme arrestert av Gestapo. Til tross for grov tortur i flere dager skal tyskerne ikke ha fått noe ut av ham. Natt til 3. mars 1944 ble Iacob Sømme henrettet på Trandum.

Utgitt opprinnelig av Jacob Dybwads forlag 1941 - denne utgave er utgitt av Vega forlag 2007
Isbn 978-82-8211-011-2
Innbundet, 591 sider
Brukt bok
Vær oppmerksom på at vi stort sett kun har 1 eksemplar av de brukte bøkene. Bildene er av eksemplaret vi har på lager.Har du spørsmål eller ønsker å se flere bilder av boka, send oss en melding via vår KONTAKTSIDE

Varenr: Askbok.no -5137
Tilgjengelighet: På lager