Ved: Landbrukets Brevskole

Ellestad, Bent: Stell av stueplanter - brukt bok

60.00 kr

Brevkurs på 6 lærebrev. ?Utgitt av Landbrukets Brevskole

Varenr: 1207141423

Bent Ellestad:
Stell av stueplanter

Brevkurs på 6 lærebrev
Godkjent av Kirke- og Undervisningsdepartementet i skriv av 22. desember 1964

Fra innholdet:
Plantene må vatnes riktig
Lys, luft og varme
Gjødsling
Jord og jordblandinger
Formering av stueplanter
Våronn i vinduskarmen
Plantekasser
Plantenes fiender
Blomstrende stueplanter
Dekorasjonsplanter
Driving av blomsterløk og -knoller
Driving av avskårne greiner
Stell og oppsetting av avskårne blomster

Utgitt av Landbrukets Brevskole
I
nnbundet
Antall sider: 131
Brukt bok