KYSTEN - flora og fauna

249.00 kr

Cappelen Damms naturhåndbøker. Kysten presenterer i alt 160 arter som er typiske for de ulike kystområdene i Norge

Varenr: 9788202270506

Kjetil Bevanger og Bror Jonsson :
Kysten - flora og fauna

Cappelen Damms naturhåndbøker

Kysten presenterer i alt 160 arter som er typiske for de ulike kystområdene i Norge.

Dyrelivet omfatter fisker, fugler, pattedyr på land og i vannet og virvelløse dyr som maneter, skalldyr, snegler og skjell.

Plantelivet omfatter både arter som tang og tare til typiske blomster og trær langs kysten.

Kystlinjen, med alle sine fjorder, bukter og viker, er omtrent 21 350 km lang og strekker seg fra Iddefjorden i sør til Grense-Jakobselva i nord. Et naturområde som er så langstrakt preges av et stor mangfold av naturtyper og, ikke minst, vær og klima. Det er vekslinger mellom fjordlandskap, flate kystområder, arkipeler med øyer, holmer og skjær, bratte berg og skrenter.

Dette topografiske mangfoldet gir rom for en rekke forskjellige organismer og arter, som både lever i sjøen, på overgangen mellom sjø og land, og på land.

 

  • FARGEKODER gjør det enkelt å finne fram i boken
  • FARGEBILDER av hver art
  • ARTSOMTALER beskriver utseende, forekomst i Norge og levevis
  • KYSTEN - ET FASCINERENDE MILJØ beskriver vår særegne kystlinje og naturtyper som fjæra, lyngheiene, tareskogen, fuglefjellene og fjordene
Utgitt av Cappelen 2007
Isbn 9788202270506
191 sider
Mykbind med plastomslag