Bevanger, Kjetil: Skogen

245.00 kr

Hoveddelen av SKOGEN presenterer i alt 160 arter som er typiske for skogsområder i Norge.

Varenr: 9788202262303

 

Kjetil Bevanger
Skogen

Hoveddelen av SKOGEN presenterer i alt 160 arter som er typiske for skogsområder i Norge.

Dyrelivet omfatter edderkoppdyr, insekter og snegler til krypdyr, fugler og pattedyr – alt fra flått til bjørn.

Det botaniske innslaget omfatter karplanter, moser, sopp og lav. Alt er oversiktlig inndelt etter fargekoder.

For hver art beskrives utseende, forekomst i Norge og levevis, ledsaget av et karakteristisk bilde.

Kjetil Bevanger er seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Han har bred erfaring fra miljøforskning både i Norge og land i Afrika og Asia, spesielt i tilknytning til fugler og pattedyr.

I serien Cappelens naturhåndbøker har han tidligere utgitt Dyreliv i byen og, sammen med Bror Jonsson, Kysten.

Boken inngår i serien CAPPELENS NATURHÅNDBØKER.

Utgitt av Cappelen 2007
ISBN 9788202262303
Heftet, plastomslag
Antall sider: 191